Je učitel matematiky a zeměpisu na základní škole, lektor, tvůrce výukových materiálů a výukových videí. Své zkušenosti a vylepšení předává učitelům na svých seminářích a webinářích. Nejen v roli koordinátora krajského kabinetu M se snaží propojit ostatní aktivní učitele matematiky.
Jeho nejvýraznějším vzdělávacím projektem  je  www.opicimatika.cz, tento nápaditý učební nástroj pro žáky II. stupně průběžně vylepšuje. V současné době shromažďuje ICT nástroje,  kterými zefektivní výuku sobě, učitelům i žákům. Pochází z Třebíče, žije v Jihlavě a snaží se co nejvíce cestovat za svou sportovní vášní kiteboardingem.

Pracovní zkušenosti
2015 - současnost
Lektor seminářů a webinářů pro učitele:
Aktivní učitel - Matematická gramotnost
Aktivní učitel - Finanční gramotnost
Aktivní učitel - Kooperativní a párové metody učení
Aktivní učitel - ICT ve výuce

2008 - současnost
Učitel ZŠ Jihlava, E.Rošického 2 - matematika, zeměpis

2002 - 2008
Práce v reklamní agentuře - PR, firemní akce, HR

Vzdělání
Pedagogická fakulta MU Brno, obor M a Z
Kdy vznikl projekt Aktivní Učitel? Už v roce 2009 jsme odcházeli do hodin ze společného kabinetu na ZŠ E. Rošického v Jihlavě, ale až v roce 2015, kdy jeden z nás v projektu pro pražské SCIO poznal metodu 'převrácené třídy', se daly věci nejvíce do pohybu. Přišla naše první výuková videa. MonkeyEnglish.cz byla krátká tematicky zaměřená videa, dnes jsou už všechna volně publikovaná na YouTube bez reklam. V roce 2016 následovala Mazaná Opice, videa orientovaná na zvyšování finanční gramotnosti dětí. Od roku 2017 se zpravidla jednou týdně snažíme každý na svých seminářích nebo webinářích ukazovat to nejlepší, co se nám osvědčilo v praxi. Název AKTIVNÍ UČITEL vystihuje přesně to, o co se snažíme - chceme inspirovat ostatní učitele a sami držet tento styl výuky. V současné době nejvíce věříme formám párového a kooperativního učení, které rozvíjí také jemné dovednosti žáků. Baví nás přístupy, které pomohou našim žákům lépe budovat svůj potenciál.


Je kreativní lektor a učitel angličtiny a němčiny na základní škole. Od roku 2007 hledá metody pro úspěšné zvládnutí výuky na české základní škole.
Mezi jeho posledními projekty vynikají zásobníky frází KEY PHRASES (Aj) a SCHLÜSSEL-PHRASEN(Nj), oba vytvořeny v roce 2020, využívají je učitelé na více jak sto školách v ČR. Vylepšuje již objevené formy práce, ale tvoří i své vlastní a to nejlepší nejen ze své dílny sdílí s učiteli na svých seminářích. Žije nedaleko Orlických hor se svou rodinou.

Pracovní zkušenosti
2018 - současnost
člen ATECR (Asociace učitelů angličtiny ČR)

2016 - současnost
Lektor seminářů a webinářů pro učitele:
Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ a NJ
Aktivní učitel - Kooperativní a párové metody učení
Aktivní učitel - Finanční a matematická gramotnost

2007 - současnost
Učitel angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ
Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická
Základní škola Jihlava E. Rošického
Základní škola Jihlava Masarykova
 
2014 - 2015
ICT kouč, Scio Praha

2002 - 2008
Lektor a koordinátor kurzů Aj, Nj a Čj pro cizince na ½ úvazek Jazyková škola Jihlava

Vzd
ělání
Pedagogická fakulta U. Hradec Králové, obor Nj a Tv
Cambridge Certificate in Advanced English, C1 (2021)
Cambridge First Certificate in English, B2 (2021)
Základní státní zkouška z angličtiny, B2 (2010)