METODY PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
Seminář je složen výlučně z modelových aktivit funkčních v reálné vyučovací hodině na základní škole. Seminář představuje tipy na krátké aktivity pro aktivizaci žáků - "startéry", které vás i vaše žáky budou bavit - ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOSTKY, METR, ŠABLONY, TELEFONNÍ ČÍSLO, KOKTEJL, KOLOTOČ, HÁDANKY, PUZZLE, HÁDAČKA, KIMOVA HRA, MATEMATICKÉ HLAVOLAMY, DOBBLE, TRIMINO, PIŠKVORKY, PEXESO, BINGO, STEJNÝ-JINÝ, BĚHACÍ KUFR. Seminář ukazuje možnosti, jak pracovat se zadáním, aby upoutalo vaše žáky. Vyzkoušíme zadání ve formě TEXTU, OBRÁZKU, ZVUKU a VIDEA. Seminář představuje metody, se kterými tato zadání propojit: FLIPPED CLASSROOM, INDEXOVÉ ZNAČKY, PLAKÁT, CLIL, konstruktivistická metoda, heuristická metoda, myšlenková mapa, SOLE.  Seminář ukáže tipy pro zapojení geoboardu na 1. a 2. stupeni ZŠ nejen v hodinách matematiky. Představíme nástroje pro tvorbu skládaček a cvičení do dvojic i skupin - TRIMINO ONLINE a TARSIA. Lektor předá účastníkům svůj odkaz, kde lze většinu předvedených aktivit bezplatně stáhnout z webu. Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.

EFEKTIVNÍ METODY PRO OSVOJENÍ AJ A NJ
Seminář přináší učitelům modelové rozcvičky jako ZASTAV AUTOBUS, TAJNÉ SLOVO, HÁDEJ ČÍ, NEJDELŠÍ JMÉNO, SLEDUJ-POSLOUCHEJ-DOTKNI SE, WRITE-DRAW-DO, ZASLOUŽENÉ JMÉNO, KOKTEJL, MNEMOTECHNICKÉ i POHYBOVÉ ROZCVIČKY, JÁ MÁM-KDO MÁ nebo TELEFONNÍ ČÍSLO. Čekají Vás konverzační aktivity jako "SPEED-DATING" , "MINUTOVKY", kartičky PROMPTS nebo hra "HÁDAČKA".  Mezi aktivity párového a kooperativního učení patří aktivity jako SOLE, QR KÓDY, BINGO, "STEJNÝ-JINÝ", různé druhy BĚHACÍCH KUFRŮ, hra na procvičení gramatiky LODĚ, NAJDI KDO nebo hláskovací PIŠKVORKY, SCRABBLE, a tipy na ŠABLONY. Z aktivit pro rozvoj slovní zásoby a zásoby frází si účastníci vyzkouší hru VEVERKA, DOBBLE, aktivitu MLUVÍCÍ TRIČKO, metodu PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY i způsoby využití "PANTOMIMY" u výkladu nové látky. Představíme hravé způsoby osvojení gramatiky pomocí krátkých příběhů na aktivitách ŽIVOT V OBRÁZCÍCH, KRÁTKÝ PŘÍBĚH DLOUZE nebo ŽIVOT HRDINY i BĚHACÍ TEST a způsoby nastavení jazykového minima pro každý ročník. Podělíme se o tipy na využitelné weby, aplikace pro dotykové telefony nebo tablety a nástroje na tvorbu skládaček jako DOMINO i složitější. Seminář je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
KOOPERATIVNÍ A PÁROVÉ UČENÍ
Seminář probíhá formou ukázkových aktivit po 2/3/4 účastnících ve skupině. Seminář představí univerzální metody vhodné pro rozvoj kooperativního učení napříč předměty, předmětové zaměření aktivit může lektor přizpůsobit preferenci účastníků přímo na semináři. Představeny budou párové metody s vysokou efektivitou učení jako  jsou NAJDI KDO, ZASLOUŽENÉ JMÉNO, POLÍVKA, VNITŘNÍ-VNĚJŠÍ KRUH, BINGO, HÁDAČKA, SPEED-DATING, DOBBLE a další. Tříčlenný tým skvěle zaměstnají BĚHACÍ KUFRY a spojovačky typu TRIMINO a QUADRIMINO, seminář počítá s ukázkou tvorby těchto materiálů. Primárně budou představeny aktivity vhodné pro čtyřčlennou skupinu spojené s metodami ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN, SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ nebo ČTYŘI ROHY. Na semináři se dozvíte, jak u žáků ještě více zvýšit motivaci pomocí propojení metod s TAJENKAMI, ŠIFRAMI a KÓDY. Cílem semináře je reflexe využití kooperativního a párového učení především na základní škole. Přesvědčíte se, že tyto motody mohou pomoci překonávat počáteční potíže a nezájem o učivo a na druhé straně mohou podporovat kvalitní dokončování zadané práce. Účastník se na semináři seznámí se způsoby, jak dělit žáky do krátkodobých i dlouhodobých domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Účastník si ze semináře odnese tipy na zdroje aktivit pro párové a kooperativní učení. Seminář je určen nejen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.

FINANČNÍ GRAMOTNOST NA ZŠ - Zásobník aktivit pro učitele i rodiče
Seminář je zásobníkem aktivit a inovativních metod, které posilují dovednosti spojené s finanční gramotností u dětí 8-12let v tématech PENÍZE, NÁKUP, PŘÍJEM, VÝDAJE a BANKA. Seminář ukáže možnosti, jak téma FG atraktivně začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Předvedeme STARTÉRY s mincemi a bankovkami, využití účtenky v aktivitě KOKTEJL, spojení nákupu s metodami SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ, ČTYŘMI ROHY nebo BĚHACÍM KUFREM. Vyzkoušíme párové aktivity jako TRIMINO, HÁDAČKU nebo QR KÓDY, využití formací jako řady nebo kruh u opakovacích aktivit jako "ANO/NE" nebo "SPEED DATING". Ukážeme si, jak začlenit kooperativní učení ve spojení s metodou ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN. Nasdílíme zdroje, kde zdarma získat aktivity pro rozvoj FG. Seminář je určen pro učitele a rodiče dětí 1. a 2. stupně ZŠ.

DOTYKOVÉ TECHNOLOGIE A APLIKACE VE VÝUCE
Seminář představí využití tabletu, smartphonu nebo interaktivní tabule ve vyučování napříč mnoha předměty. Dozvíte se, JAK ZAŘÍZENÍ OVLÁDAT, JAK ORGANIZOVAT TŘÍDU při práci s technologiemi. Naučíte se, jak rychle ukládat OBRÁZKY BEZ POZADÍ, kde získat VIDEA DO VÝUKY nebo jak používat nástroj WINDOWS INK. Modelově si představíme předinstalované aplikace ODPOČET, ZÁZNAMNÍK, FOTOAPARÁT, QR ČTEČKA a jejich spojení s výukovými metodami. Další blok semináře představí ochutnávku VOLNĚ DOSTUPNÝCH APLIKACÍ ale s nutností instalace. Předvedeme si online ORGANIZÉR VYUČOVACÍ HODINY vhodný pro interaktivní tabuli. Ukážeme si GENERÁTORY skládanek a kartiček, které usnadní práci a zatraktivní hodinu. Projdeme WEBOVÉ STRÁNKY a ONLINE NÁSTROJE využitelné při přípravě. Zažijete si metodu SOLE a FLIPPED CLASSROOM ve spojení s tabletem nebo smartphonem.