Inovativní metody do výuky
Chcete vyzkoušet alternativu ke klasické frontální výuce? Na semináři si ukážeme základní přehled a charakteristiky inovativních metod ve výuce, které jsou alternativou k tradiční, na školách stále ještě obvyklejší frontální výuce. Ukážeme si i možnosti, jak metody zařazovat do výuky. Zažijeme si metody pro práci ve skupinách - tvorba podcastu, vyber tvrzení. Kritické myšlení budeme posilovat při myšlenkové mapě, podvojném deníku a práci s klíčovými slovy. Možnost pro zapojení všech žáků si ukážeme při různých typech brainstormingu. Pro výuku mimo třídu využijeme koncept převrácené třídy. Pro rozhýbání třídy využijeme chodící kufr. Seminář vám pomůže s prvnímu kroky a ukáže vám, že tyto metody nemusí být náročné na přípravu. Vše si vyzkoušíme a budeme společně hledat výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence.  Seminář je určen pro učitele  I., II. a III. stupně.

Kooperativní a párové metody učení
Chcete zkusit ve svých hodinách využívat  párové učení (dva žáci pracují spolu) a kooperativní učení (čtyři žáci pracují spolu)? Styl výuky, kdy se žáci učí od svých spolužáků. Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině zefektivní práci a jak chytře nastavovat kritéria. Dozvíte se nejen, jak žáky motivovat k dokončení práce, ale také jak práci hodnotit a oceňovat rozvíjené dovednosti. To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou ukázkových aktivit pro žáky ve dvojicích - bingo, domino, poloviční křížovka, QR kódy, stavební kameny, az kvíz nebo aktivity v týmech po čtyřech - čtverce spolupráce, přebíječka, zástupná písmena, skládankové učení, proběhni se a SOLE. Můžete se těšit na vhled do tématu, náměty na digitální nástroje a příklady z praxe.  Seminář je určen pro učitele 1.stupně, 2.stupně i 3.stupně.

Práce v heterogenní třídě/Metody aktivního učení
Seminář ukazuje jednoduchou koncepci vyučovací hodiny na principu evokace, uvědomění a reflexe. Tato  pro učitele jednoduše organizovatelná vyučovací hodina pomáhá učiteli při práci v heterogenních třídách. Seminář je určen pro všechny učitele, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti jak pomocí metod aktivního učení (koncepce hodiny Evokace - Uvědomění - Reflexe) podporovat efektivní učení, možnost zapojení všech žáků ve třídě a dobrou atmosféru ve třídě. Na semináři si ujasníme, co je to aktivní učení a jaké jsou faktory podporují aktivní učení. Ukážeme a vyzkoušíme si vybrané aktivity, které jsou na zásadách aktivního učení založeny a přitom skupinu i stmelují.
Zažijeme si -  životabáseň, pětilístek, VCHD, QAR, vennovy diagramy, t-graf, rybí kost, kostka, abeceda, sněhová koule, diamant, kolečko. Ze semináře si odnášíte materiály a metody, které můžete hned zítra využít ve své výuce.
Seminář je určen pro učitele  I., II. a III. stupně.

Využití počítače/tabletu/telefonu ve výuce
Zajímají Vás možnosti využití technologií ve výuce?  Na semináři se seznámíte s pár tipy na ovládání operačního systému windows. Vyzkoušíme si bezplatné webové stránky pro tvorbu materiálů do výuky - osmisměrky, přeskládávačky, křížovky, trimina, dobble. Ukážeme si pomocníky do vyučovací hodiny - losovátko, turnajový pavouk, organizér do třídy. Představím vám možnosti sdílení souborů - OneDrive, Disk Google. Ukážeme si, možnosti jak využít umělou inteligenci pro potřebu učitele. Pro zapojení telefonu a tabletu využijeme Quizziz a Wordwall. Vytvoříme si plakát v Canvě a vyzkoušíme i instalaci programu Tarzia. Cílem semináře je představit počítač/notebook/telefon/tablet jako pomocníka učitele při vyučovací hodině. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet. Seminář je pro učitele I., II. i III. stupně.

Aktivity do hodin matematiky
Vyzkoušíme si aktivity do vyučovací hodiny matematiky, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Podíváme se na online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a mohou je využívat i žáci. Předám vám online zdroje, které se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit své hodiny matematiky. Seznámíme se s aktivitami pro jednotlivce - zasloužené jméno, kostky, jednička, karty s čísly, desítka, největší součet, matematico, postav věž, číselná pyramida, metr, šablony, hádanka, ano x ne, kolotoč, telefonní číslo, já mám - kdo má, vyřeš a prohoď, sirky. Zažijeme si i aktivity pro dvojice - souboj sedláků, hidoku, boj o území, piškvorky, valící se kostka. Určeno pro učitele matematiky I. a II.  a III. stupně.

Dalších 30 aktivit do hodin matematiky
Připravil jsem pro vás 30 aktivit, se kterými můžete oživit svoji hodinu matematiky. Aktivity jsou časově málo náročné, jednoduché pro žáky a jednoduché na přípravu. Aktivity rozvíjí jak matematické myšlení, základní počty, modelování, představivost, tak i kompetence.
Zažijeme si aktivity pro jednotlivce - vymysli příklad, početní křížovka, magické čtverce,… Spolupráci posílíme při aktivitách ve dvojicích - souřadnice, dojdi k nule, hádej číslo, neděl, nepřekroč 30ku, piškvorky ,… Komunikaci budeme posilovat při aktivitách do vícečlenných týmů - člověče nezlob se, umísti své kostky, vyškrtni číslo, modulo, … Ze semináře si odnesete aktivity, které budete moci již zítra využít v hodině matematiky.
Seminář je určen pro učitele I. stupně ZŠ, učitele matematiky II. stupně ZŠ a učitele matematiky na SOŠ a SOU.

Párové a kooperativní učení v matematice
Chcete zkusit ve svých hodinách matematiky využívat  párové učení (dva žáci pracují spolu) a kooperativní učení (čtyři žáci pracují spolu)? Styl výuky, kdy se žáci učí od svých spolužáků. A potřebujete pomoci s prvními kroky a inspirací? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role lze ve skupině přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat v hodinách matematiky.
Vyzkoušíme si práci ve dvojicích - číslo dne, dominosa, stany, binairo, nonograms, kakuros…
Zažijeme práci v týmech při - triminu, křížovce naopak, zástupných písmenech, skládankovém učení i při práci s telefonem.
Seminář je určen pro učitele matematiky I., II. a III. stupně.

Využití počítače/telefonu/tabletu v hodinách matematiky
Zajímají Vás možnosti využití počítače v matematice? Jak využít počítač, aby pomohl s přípravou vyučovací hodiny a materiálů do hodiny? Rozšiřte si obzor na poli využití bezplatných webových stránek a programů a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Notebook a počítač vám bude představen jako váš pomocník při hodinách matematiky. Seminář je určen pro úplné začátečníky v používání počítače a notebooku. Doporučujeme vzít si s sebou notebook, aby jste si vše mohli ihned vyzkoušet.
Ukážeme si nástroje pro tvorbu materiálů - přeskládávačky, pracovní listy do matematiky, QR kódy, vyškrtávačky, generátory příkladů, šifrátor. Vyzkoušíme si nástroje pro organizaci třídy  - organizér třídy, turnajový pavouk, vizualizace na tabuli, rýsování. Zkusíme nainstalovat užitečné programy - tarsia a openboard. A zahrajeme si hry pro rozvoj matematické gramotnosti, které by mohli hráti žáci - miny, shikaku, potrubí… Seminář je určen pro učitele matematiky I., II. a III. stupně. Seminář je určen pro začátečníky v užívání technologií.

Slovní úlohy, hlavolamy a hry v hodinách matematiky
Obsahem semináře je získání inspirace, zdrojů a tipů do hodiny matematiky na téma hlavolamy, slovní úlohy a hry. Ukážeme si také proč je dobré dělat chyby v hodinách matematiky a jak je ve výuce použít. Vyzkoušíme si, jak lze pracovat se zadáním tak, aby žáky bavilo a budovalo v nich kritické a kreativní myšlení. Vyřešíme několik mechanických hlavolamů - soma kostka, geoboard a tangram, díky kterým naši žáci posílí jemnou motoriku a řešení nestandardních úloh. Ukážeme si  slovní úlohy inspirované singapourskou matematikou, které podporují uvažování a komunikaci v hodinách matematiky. Matematické myšlení budeme posilovat v hrách přebíječka, digit. A dovednost dotahovat práci do konce vyzkoušíme při skládání těles z jejich sítí. Seminář je vhodný pro učitele I. stupně a II. stupně matematiky na ZŠ.

Aktivity do hodin pro rozvoj finanční gramotnosti
Obsahem semináře jsou krátké aktivity (do 10 minut ve výuce) a středně dlouhé aktivity (20 minut ve výuce) pro rozvoj finanční gramotnosti. Ukážeme si aktivity, které Vám pomohou toto téma zatraktivnit. Zaměříme se na zlepšení pohotovosti a odhadu u úkolů spojených s počítáním bankovek a mincí. Minimální doporučené výstupy pro téma finanční gramotnost si představíme jako užitečné pojmy pro žáky, rozděleny do témat: peníze, příjem, výdaje, banka a hospodaření. Na semináři si předvedeme krátké aktivity, které lze stihnout ve výuce během několika minut: tipni, vyřeš a prohoď, ano x ne, účtenka, výčetka, peněženka, bingo, vrať, az kvíz, speed dating.  Vyzkoušíme si i aktivity, které využijete jako hlavní téma: nákupní košík, příjmy a výdaje, objev chybu.  Ze semináře si odnesete zásobník aktivit, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat. Aktivity jsou jednoduše realizovatelné ve vyučovací hodině a nejsou časově náročné pro učitele na přípravu. Seminář je určen pro všechny učitele I. a II. stupně ZŠ, kteří chtějí začlenit téma finanční gramotnost do svého předmětu.

Semináře - Lukáš Javorek
- Inovativní metody do výuky
- Kooperativní a párové metody učení
- Práce v heterogenní třídě/Metody aktivního učení
- Využití počítače/tabletu/telefonu ve výuce
- Aktivity do hodin matematiky
- Dalších 30 aktivit do hodin matematiky
- Párové a kooperativní učení v matematice
- Využití počítače/telefonu/tabletu v hodinách M
- Slovní úlohy, hlavolamy a hry v hodinách matematiky
- Aktivity pro rozvoj finanční gramotnosti
Semináře - Lukáš Heřman
- Zásobník párových a kooperativních metod výuky
- Zásobník moderních metod rozvíjejících soft skills
- Zásobník aktivit s využitím diginástrojů - I.
- Zásobník aktivit učitele angličtiny - I.
- Zásobník aktivit učitele angličtiny - II.
- Zásobník párových a kooperativních aktivit do AJ
- Zásobník aktivit do AJ-NJ s využitím dginástrojů - I.
- Zásobník aktivit učitele němčiny - I.
- Zásobník aktivit učitele němčiny - II.
- Zásobník párových a kooperativních aktivit do NJ
Zásobník párových a kooperativních metod výuky
Chcete-li více využívat párové a kooperativní metody učení a rozvíjet klíčové kompetence svých žáků, tento seminář je právě pro vás. Na semináři se dozvíte, jak efektivně dělit žáky do skupin, jaké jsou čtyři základní role v týmu a jaká pravidla mohou zajistit větší zapojení každého žáka. Dozvíte se, jak šikovně nastavovat kritéria - nechat je spoluvytvářet žáky a jak přenést reflexi přímo na žáky. Ukážeme si aktivity a hry pro dvojice, ale i badatelsky orientované aktivity pro tři nebo čtyři žáky. Předvedeme si metody, které podnítí zvídavost žáků a podpoří rozvoj kritického myšlení. Dozvíte se, jak lze žáky motivovat, hodnotit a oceňovat rozvíjené dovednosti kompetenčními kartami. Ukážeme si aplikace, které vám pomohou s dělením žáků do skupin nebo měřením času. To vše si zažijete na semináři, který vám přinese vhled do tématu kooperativního učení na ukázkách z výuky na 2. stupni ZŠ. Seminář se nezaměřuje na tandemovou výuku.

Příklady aktivit: Čtverce spolupráce, metoda zástupných písmen, běhací kufr, skládankové učení

Zásobník moderních metod rozvíjejících soft skills
Čeká vás zajímavý výběr méně obvyklých aktivit, didaktických her a přístupů pro individuální i skupinovou práci, které motivují k rozvoji soft skills jako jsou dotahování práce do konce, komunikace nebo pěstování zdravé sebedůvěry. Předvedeme si techniky, jak naučit žáky interaktivně prezentovat a vtáhnout celou třídu. Ukážeme si, jak do výuky s minimální časovou náročností zařadit projektovou výuku využívající hraní rolí, která podporuje vzájemné učení žáků a kritické myšlení. Ukážeme si, jak učivo předat pomocí příběhů a tím prodloužit zapamatování. Nasdílíme techniky práce s textem a tipy na zrychlení četby. Zahrneme digitální nástroje pro tablety a mobilní telefony jako klíčový doplněk moderní výuky. Inspirujte se způsoby diferencovaného zadávání úloh i práce se zpětnou vazbou, která posiluje měkké dovednosti například s použitím kompetenčních karet. Můžete se těšit na nápadník výukových aktivit a metod na ukázkách z výuky na 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: prezentace interaktivně, metoda SOLE, vyřeš a prohoď, slovní štafeta, kreativní kvíz, Storytelling

Zásobník aktivit s využitím diginástrojů - I.
Seznamte se s aktivitami pro různé předměty na aplikacích a výukových webech s využitím mobilního telefonu, tabletu a dataprojektoru. Zpestřete a zefektivněte výuku aplikacemi jako jsou virtuální tabule, multifunkční třídní organizér pro losování nebo dělení žáků do skupin. Předvedeme si interaktivní kvízové nástroje pro opakování nebo testování učiva. Odnesete si náměty na zefektivnění přípravy jako jsou generátory skládaček nebo nástroje s využitím umělé inteligence. Ukážeme si, jak jednoduše vytvářet a sdílet zvukové záznamy s učitelem a jak vytvořit interaktivní prezentaci, která zapojí žáky. Přijďte se inspirovat, ať už hledáte způsoby, jak konkrétně využít moderní technologie ve vašem předmětu, nebo si pouze chcete rozšířit své digitální obzory. Ukázky vychází z praxe na 2. stupni ZŠ. Aktivity a metody jsou využitelné napříč různými předměty.

Příklady aktivit: Classroom Screen, generátory domina, trimina, poloviční křížovka, Chat GPT, audio projekty, Nearpod

Zásobník aktivit učitele angličtiny - I.
Zajímají vás aktivity a přístupy pro svižnou a poutavou jazykovou výuku? Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které zaměstnají nejen slabé, ale i pokročilejší žáky. Předvedeme si způsoby, jak do konverzace zapojit co nejvíce žáků naráz a jak je motivovat k používání složitějších frází. Dozvíte se také, jak můžete systematicky rozšiřovat zásobu frází vašich žáků. Čekají vás mnemotechniky a hry pro rychlé opakování slovní zásoby. Předvedeme si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky. Podíváme se, jakým způsobem lze vést školní sešit a také na některé diginástroje pro zefektivnění výuky. Inspirujte se metodami podporujícího hodnocení i pohledy na vyučovací hodinu na ukázkách z výuky AJ na 1. a 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Mad Minute, Magic Bag, Free Writing, Mnemonics, Small Talk, Key Phrases, Tennis

Zásobník aktivit učitele angličtiny - II.
Připravte se na hravou sadu aktivit, které změní hodinu ve veselý zážitek, podporující spolupráci, komunikaci a kreativní myšlení. Tento seminář rozšíří váš repertoár aktivit od rozcviček přes role-play až po improvizaci a hry na slovní zásobu. Interakci žáků zvýší různé techniky práce s příběhy, ale také párové aktivity, jako jsou dialogové smyčky. Objevte inovativní strategie pro živou a poutavou výuku jazyků a ponořte se do aktivit, které zapojí většinu žáků. Odnesete si také náměty na poutavé aktivity spojené s pohybem ve třídě. To vše bez velké přípravy. Ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ na 1. a 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Introduce me, Fish bowl, Treasure hunt, Word Relay, Dialogue Loops, Impro

Zásobník párových a kooperativních aktivit do AJ
Připravte se na pestré složení aktivit, které obohatí nejen váš nápadník aktivit pro práci ve skupinkách. Vyzkoušíme si méně známé aktivity na konverzaci, které se soustředí na klíčové komunikační fráze. Modelově si zažijete didaktické hry na rozvoj slovní zásoby. Předvedeme si způsoby, jak organizovat třídu do více stanovišť. Ukážeme si, které konkrétní role můžeme žákům během aktivit delegovat. Vyzkoušíte si, jak snadno zorganizovat konverzační zkoušku nanečisto, díky které si vaši žáci udělají představu o své aktuální jazykové úrovni. Ze semináře si odnesete set aktivit a her nejen pro dvojice, ale i čtyřčlenné týmy, které se zaměřují především na rozvoj soft skills jako jsou spolupráce, komunikace, schopnost sebehodnocení a další. Ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ na 1. a 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Cocktail of Life, Dart Game, Visual 6, 30 Seconds, Mock Exam, Beat Up Game

Zásobník aktivit do AJ-NJ s využitím diginástrojů - I.
Seznamte se s aktivitami s využitím digitálních nástrojů pro aktivizaci vašich žáků v jazykové výuce. Můžete se těšit na ukázky začlenění aplikací jako virtuální tabule, multifunkční třídní organizér pro losování nebo dělení žáků do skupin. Dozvíte se, jaké aplikace učit žáky využívat samostatně, kdy je začlenit do výuky a také jakým nástrojem je motivovat k volnému psaní. Předvedeme si interaktivní kvízový nástroj pro opakování nebo testování slovní zásoby. Odnesete si náměty na zefektivnění přípravy jako jsou generátory skládaček nebo nástroje s využitím umělé inteligence. Ukážeme si nástroj, jak jednoduše vytvářet a sdílet zvukové záznamy s učitelem. Přijďte se inspirovat, ať už hledáte navigaci pro konkrétní využití moderních technologií ve výuce, nebo si pouze chcete rozšířit své digitální obzory. Seminář je určen učitelům jazyků. Ukázky probíhají na příkladech z výuky AJ a NJ na 1. a 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Třídní organizér, digitální nástěnka, online organizér, generátory, tvorba audio, interaktivní kvíz

Zásobník aktivit učitele němčiny - I.
Zajímají vás aktivity a přístupy pro svižnou a poutavou jazykovou výuku? Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které zaměstnají nejen slabé, ale i pokročilejší žáky. Předvedeme si způsoby, jak do konverzace zapojit co nejvíce žáků naráz a jak je motivovat k používání složitějších frází. Dozvíte se také, jak můžete systematicky rozšiřovat zásobu frází vašich žáků. Čekají vás mnemotechniky a hry pro rychlé opakování slovní zásoby. Předvedeme si aktivity zaměřené na osvojení gramatiky. Podíváme se, jakým způsobem lze vést školní sešit a také na některé diginástroje pro zefektivnění výuky. Inspirujte se metodami podporujícího hodnocení i pohledy na vyučovací hodinu na ukázkách z výuky NJ na 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Verrückte Minute, Zauberbeutel, Freies Schreiben, Mnemotechniken, Blitzgespräch, Schlüssel-Phrasen, Tennis

Zásobník aktivit učitele němčiny - II.
Připravte se na hravou sadu aktivit, které změní hodinu ve veselý zážitek, podporující spolupráci, komunikaci a kreativní myšlení. Tento seminář rozšíří váš repertoár aktivit od rozcviček přes role-play až po improvizaci a hry na slovní zásobu. Interakci žáků zvýší různé techniky práce s příběhy, ale také párové aktivity, jako jsou dialogové smyčky. Objevte inovativní strategie pro živou a poutavou výuku jazyků a ponořte se do aktivit, které zapojí většinu žáků. Odnesete si také náměty na poutavé aktivity spojené s pohybem ve třídě. To vše bez velké přípravy. Ukázky probíhají na příkladech z výuky NJ na 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Stell mich vor, Fischglas, Schnitzeljagd, Wort Sprint, Dialog Schleifen, Impro

Zásobník párových a kooperativních aktivit do NJ
Připravte se na pestré složení aktivit, které obohatí nejen váš nápadník aktivit pro práci ve skupinkách. Vyzkoušíme si méně známé aktivity na konverzaci, které se soustředí na klíčové komunikační fráze. Modelově si zažijete didaktické hry na rozvoj slovní zásoby. Předvedeme si způsoby, jak organizovat třídu do více stanovišť. Ukážeme si, které konkrétní role můžeme žákům během aktivit delegovat. Vyzkoušíte si, jak snadno zorganizovat konverzační zkoušku nanečisto, díky které si vaši žáci udělají představu o své aktuální jazykové úrovni. Ze semináře si odnesete set aktivit a her nejen pro dvojice, ale i čtyřčlenné týmy, které se zaměřují především na rozvoj soft skills jako jsou spolupráce, komunikace, schopnost sebehodnocení a další. Ukázky probíhají na příkladech z výuky NJ na 2. stupni ZŠ.

Příklady aktivit: Cocktail des Lebens, Dartspiel, 30 Sekunden, Probeprüfung, Trumpfspiel