Semináře - Lukáš Javorek
- MG I - aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny
- MG II - párové a kooperativní učení v matematice
- Finanční gramotnost
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT v matematice
- Použití ICT ve výuce
- Inovativní metody ve výuce
- Metody aktivního učení
- Slovní úlohy a hlavolamy v matematice
- Dalších 30 aktivit do hodin matematiky
Semináře - Lukáš Heřman
- Zásobník aktivit pro efektivní osvojení AJ/NJ
- AJ/NJ párově a kooperativně
- Kooperativní a párové metody učení
- Použití ICT ve výuce
- Metody pro rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ
- Digitální nástroje učitele Aj,Nj
Matematická gramotnost  I  aktivity nejen na začátek vyučovací hodiny (Javorek)
Vyzkoušíme si univerzální aktivizující startéry na začátek vyučovací hodiny, které budou bavit Vás i Vaše žáky. Čeká Vás také ochutnávka pestrých aktivit využitelných nejen v matematice vhodných pro párovou práci. Aktivity jsou využitelné i při distanční výuce. Podíváme se na online nástroje, které nám pomohou s přípravou hodiny a mohou je využívat i naši žáci. Předám vám online zdroje, které se mi osvědčily při výuce. Ze semináře si odnesete zásobník ověřených aktivit, ze kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit své hodiny, aby odpovídaly výstupům pro 21. století.

 
Matematická gramotnost  II   - párové a kooperativní učení v matematice (Javorek)
Chcete začít s párovým či kooperativním učením v hodinách matematiky a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro jednotlivce, dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.

 
Použití ICT v matematice (Javorek)
Zajímají Vás možnosti využití ICT v matematice?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Rád bych vám představil ICT jako vašeho pomocníka při hodinách matematiky.

 
Aktivní Učitel - Zásobník aktivit učitele AJ (Heřman)
Aktivní Učitel - Zásobník aktivit učitele NJ
(Heřman)
Zajímají vás aktivity a přístupy pro svižnou a poutavou jazykovou výuku? Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které zaměstnají nejen slabé, ale i pokročilejší žáky. Předvedeme si způsoby, jak do konverzace zapojit celou třídu,  jak žáky motivovat k používání složitějších frází a jak systematicky rozšiřovat zásobu frází. Čekají vás mnemotechniky a hry pro rychlé opakování slovní zásoby. Inspirujte se inovativními metodami hodnocení a pohledy na výuku od učitele z praxe. Seminář je obsahově zaměřený na AJ/NJ a je pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.
 
Kooperativní a párové metody učení (Heřman, Javorek)
Chcete začít s kooperativním učením na ZŠ a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro jednotlivce, dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat.
 
Finanční gramotnost (Javorek)
Seminář je zásobníkem aktivit a inovativních metod, které posilují dovednosti spojené s finanční gramotností u dětí 8-12let v tématech PENÍZE, NÁKUP, PŘÍJEM, VÝDAJE a BANKA. Seminář ukáže možnosti, jak téma FG atraktivně začlenit v malých blocích nejen do hodin matematiky. Předvedeme STARTÉRY s mincemi a bankovkami, využití účtenky v aktivitě KOKTEJL, spojení nákupu s metodami SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ, ČTYŘMI ROHY nebo BĚHACÍM KUFREM. Vyzkoušíme párové aktivity jako TRIMINO, HÁDAČKU nebo QR KÓDY, využití formací jako řady nebo kruh u opakovacích aktivit jako "ANO/NE" nebo "SPEED DATING". Ukážeme si, jak začlenit kooperativní učení ve spojení s metodou ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN. Nasdílíme zdroje, kde zdarma získat aktivity pro rozvoj FG. Seminář je určen pro učitele a rodiče dětí 1. a 2. stupně ZŠ.

 
Použití ICT ve výuce (Heřman, Javorek)
Zajímají Vás možnosti využití ICT ve výuce?  Na semináři se seznámíte se základy ovládání, využitelnými bezplatnými aplikacemi a hlavně s didaktickými metodami, které jsou s technologiemi spjaté. Nastíníme možná pravidla pro použití technologií nejen ve škole ale i přímo ve výuce. Představíme si, jak efektivně organizovat třídu a jak si za krátký čas připravit hodinu s využitím technologií a jakým způsobem pro takové přípravy získávat obsah. Rozšiřte si obzor na poli využití různých zařízení přímo ve výuce a přijďte se inspirovat, jak lze začít. Představíme vám ICT jako vašeho pomocníka při vyučovacích hodinách.

 
Angličtina párově a kooperativně (Heřman)
Němčina párově a kooperativně
(Heřman)
Chcete začít s párovým či kooperativním učením v hodinách angličtiny a potřebujete pomoci s prvními kroky? Na semináři se dozvíte, jak dělit žáky do skupin, jaké role ve skupině lze přidělovat a vyzkoušíte si hlavní výukové metody spjaté s párovým a kooperativním učením. Dozvíte se, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Předvedeme si kooperativní aktivity spjaté s ICT a jak je využít při přípravě.  To vše si zažijete na semináři, který probíhá formou modelových aktivit pro dvojice nebo týmy. Ze semináře si odnesete zásobník forem výuky, ze kterého budete moci dlouhodobě čerpat. Lektor je učitel na ZŠ.
 
Metody pro rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ (Heřman)
Co jsou a jak může učitel využít klíčových kompetencí (soft skills) při výuce? Jak motivovat žáky ke spolupráci, lepší komunikaci, dotahování práce do konce nebo zdravé sebedůvěře? Prakticky si ukážeme, jak u žáků rozvíjet základní paletu klíčových kompetencí s pomocí kompetenčních karet. 
Získáte nadhled v tématu klíčových kompetencí a představu o dovednostech, které budou žákům platné nyní i v budoucnosti. Lektor čerpá z aktuální zkušenosti s rozvojem soft skills na ZŠ a pestré škály využitelných zdrojů v tématu soft skills.

 
Metody aktivního učení(Javorek)
Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti jak pomocí metod aktivního učení (E-U-R) podporovat efektivní učení, možnost zapojení všech žáků ve třídě a dobrou atmosféru v heterogenní třídě. Na semináři si ujasníme, co je to aktivní učení a jaké jsou faktory podporují aktivní učení. Ukážeme a vyzkoušíme si vybrané aktivity, které jsou na zásadách aktivního učení založeny a přitom skupinu i stmelují.
Zažijeme si -  Životabáseň, Pětilístek, Diamant, VCHD, Vennovy diagramy, T-graf, Brainstorming, Řeka, Rybí kost, Nedokončené věty, Poloviční křížovka, Cryptex, Kostka,  SOLE.
 
Slovní úlohy a hlavolamy v hodinách matematiky(Javorek)
Obsahem semináře je získání inspirace, zdrojů a tipů do hodiny matematiky na téma hlavolamy a slovní úlohy. Ukážeme si také proč je dobré dělat chyby v hodinách matematiky a jak je ve výuce použít. Vyzkoušíme si, jak lze pracovat se zadáním tak, aby žáky bavilo a budovalo v nich kritické a kreativní myšlení. Vyřešíme několik mechanických hlavolamů, díky kterým naši žáci posílí jemnou motoriku a řešení nestandardních úloh a ukážeme si  slovní úlohy, které podporují uvažování a komunikaci v hodinách matematiky. Seminář je vhodný pro učitele I. stupně a II. stupně matematiky na ZŠ.

 
Aktivní Učitel Digitální nástroje učitele - I. (AJ, NJ)(Heřman)
Chcete se naučit, jak zkombinovat vaše osvědčené výukové metody výuky s těmi digitálními? V průběhu semináře se dozvíte, jak najít rovnováhu mezi oběma přístupy v rámci jedné vyučovací hodiny. Můžete se těšit na ukázky začlenění digitálních nástrojů jako virtuální tabule, třídní organizér, online kvíz, interaktivní prezentace, kreativní projekty, zpětnovazební aplikace a další. Přijďte si pro tipy na nástroje k tvorbě skládaček a doplňovaček, ale i náměty na využití umělé inteligence. Seminář je navržen pro učitele, kteří rádi využívají moderní technologie, ale je i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své digitální obzory a hledají navigaci v digitálním světě.
 
Inovativní metody do výuky (Javorek)
Chcete vyzkoušet alternativu ke klasické frontální výuce? Na semináři si ukážeme základní přehled a charakteristiky inovativních metod ve výuce, které jsou alternativou k tradiční, na školách stále ještě obvyklejší frontální výuce. Ukážeme si i možnosti jak metody zařazovat do výuky
. Zažijeme si metody kooperativního učení, kritického myšlení, aktivního učení, projektového učení, telefon v ruce žáka a metodu převrácené třídy. Seminář vám pomůže s prvnímu kroky a ukáže vám, že tyto metody pro vás nemusí být náročné na přípravu. Vše si vyzkoušíme a budeme společně hledat výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence.
 
Aktivní Učítel Dalších 30 aktivit do hodin matematiky (Javorek)
Připravil jsem pro vás 30 aktivit, se kterými můžete oživit svoji hodinu matematiky. Aktivity jsou časově málo náročné, jednoduché pro žáky a jednoduché na přípravu. Aktivity rozvíjí jak matematické myšlení, základní počty, modelování, představivost, tak i kompetence.
Zažijeme si aktivity pro jednotlivce - Vymysli příklad, Početní křížovka, Magické čtverce,… Spolupráci posílíme při aktivitách ve dvojicích - Souřadnice, Dojdi k nule, Hádej číslo, Neděl, Nepřekroč 30ku, Piškvorky naruby, Digit ,… Komunikaci se budeme učit při aktivitách do vícečlenných týmů - Člověče nezlob se, Umísti své kostky, Vyškrtni číslo, Modulo, …
Seminář je určen pro učitele I. stupně ZŠ, učitele matematiky II. stupně ZŠ a učitele matematiky na SOŠ a SOU